Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มิ.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
25 มิ.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
25 มิ.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าคา
05 พ.ค. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม2564)
20 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
19 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1เมษายน2564)
16 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
16 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)
16 เม.ย. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา คำสั่ง เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th